HISTORIE Generell informasjon BULAhuset er et tilbud fra Balsfjord kommune og var etablet i 2000 som “møtested for ungdom”. Formålet var at dette skulle være et forebyggende tiltak. I 2006 ble huset døpt om til BULAhuset. BULA Balsfjord Ungdommen Leder An. BULAhuset har egen ungdommstyring, der almøte på høsten velger styremedlemmer. BULAhuset skal være en møteplass for alle som er ungdom i Balsfjord. I åpningstiden er det voksen person tilstede. Aktiviteter i regi av BULAhuset er rusfrie.